Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları 1-12 Şubat 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri’ne şahsen yapılacaktır

- Başvuru formunun eksiksiz doldurulması,

- Kişinin kendisine ait Ziraat Bankasıı IBAN numarası

- Fotoğrafın (jpeg) formatında hazırlanması

- Diğer istenilen belgelerin ayrı ayrı (pdf) formatında isimlendirilerek taşınabilir bellek ile getirilmesi ve asıllarının da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

SPOR BRANŞLARI İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

İlimizde spor branşlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

Belgelerin taranarak Usb içerisinde İlçe Müdürlüğüne getirilmesi ve dosyaların tek tek isimlendirilmesi gerekmektedir.

 • Vesikalık Fotoğraf
 • Başvuru Formu
 • Eğitim Mezuniyet Belgesi (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
 • En az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi
 • İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi İçin; Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olmak ve Uygulama dersi aldığını gösterir transkript Belgesi (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
 • Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
 • Varsa;
 • Pedagojik formasyon belgesi
 • Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge
 • Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
 • Alanında Milli Sporcu Belgesi
 • Sabıka Kaydı (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotopisi veya e-devlet çıktısı)

  Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışan eğitim görevlisi adayları için;

 • Kurumlarından alacakları izin - muvafakat belgesi (sözleşme imzalama aşamasında getirilebilir)
 • Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge (sözleşme imzalama aşamasında getirilebilir)

   

  GENÇLİK BRANŞLARI İSTENİLEN ZORUNLU BELGELER

  İlimizde Bilim ve Teknoloji, Kültür-Sanat, Yabancı Diller, Değerler, Mesleki Beceriler alanlarında Bakanlığımız bünyesinde açılacak eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları alınacaktır.

  Belgelerin taranarak Usb içerisinde İlçe Müdürlüğüne getirilmesi ve dosyaların tek tek isimlendirilmesi gerekmektedir.

  • Vesikalık Fotoğraf
  • Başvuru Formu
  • Eğitim Mezuniyet Belgesi (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
  • Gençlik Branşları Eğitici Nitelikleri dosyasında Eğitici Nitelikleri kısmında belirtilen belgenin aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı
  • Gençlik Merkezlerinde açılacak ‘Temel Satranç kursu’ için alanında ez az 1. Kademe antrenörlük belgesine sahip olmak (Bu ders programı Spor salonlarında açılamaz)
  • Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
  • Varsa;
  • Pedagojik formasyon belgesi
  • Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi
  • Yabancı Dil Belgesi (son 5 yıl içerisinde en az 50 puan ve üzeri)
  • Sabıka Kaydı (aslı, aslı yanında olmak şartıyla fotokopisi veya e-devlet çıktısı)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışan eğitim görevlisi adayları için;
 • Kurumlarından alacakları izin - muvafakat belgesi (sözleşme imzalama aşamasında getirilebilir)
 • Kurumlarında ek ders alıyorlar ise ek ders saatini ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini gösterir belge(sözleşme imzalama aşamasında getirilebilir)

 

 

Başvuru Formu.xlsx

Gençlik Branşları Eğitici Nitelikleri.xlsx