Kulüp ve Lisans İşlemleri

  
 
    E- LİSANS İŞLEMLERİ

 

 • e-Devlet sistemine giriş
 • Aramaya > Spor Bilgi Sistemi (Gençlik ve Spor Bakanlığı) > Uygulamaya Git
 • Başvurular > E-Lisans > Yeni Başvuru
 • Fotoğraf, Mail ve Telefon Bilgileri Girilmeli
 • Başvuru Yapmak İstiyorum
 • Lisans Türü – Ferdi
 • İl > İlçe Bilgileri Girilmeli
 • Federasyon > İlgili Federasyon Seçilmeli
 • Sağlık Raporu Yüklenmeli
 • Başvuruyu Kaydet
 • İşlem Onaya Gönderiliyor.

 
LİSANS İŞLEMLERİ

 

Lisans (Tescil – Vize) işlemleri, tüm Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri adreslerinden gerçekleştirilmektedir.

 İlçe Müdürlükleri Lisans-Tescil-Vize Birimi İletişim Bilgileri.pdf

"Sporcu Transfer İşlemleri" İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden, Avrupa Yakasında Bağcılar, Büyükçekmece, Sarıyer; Anadolu Yakasında Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden gerçekleştirilmektedir.

 

Ülkemizde ikamet eden yabancı sporcu lisans (tescil-vize) iş ve işlemleri İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden ve Kartal Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılmaktadır.

 

İl dışından transfer olacak sporcuların mevcut ilinden ‘’muvafakatname ve taahütname’’ onaylatması gerekmektedir.

 

Serbest kalma koşulları oluşan sporcuların ‘’İlişiksiz Belgesi’’ alabilmeleri için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. 

YENİ ÇIKACAK KULÜP LİSANSI İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

YENİ ÇIKACAK FERDİ LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

KULÜPTEN FERDİYE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

SERBEST KALMA KOŞULLARI TAŞIYAN SPORCULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

KULÜP - YABANCI SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Dilekçe.pdf– Kulüp Verecek
 • Transfer Sözleşmesi.docx (Kulüp Kaşesi Olacak)
 • Sağlık Raporu (Spor Yapmasında sakınca yoktur yazacak)
 • En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 • Pasaport Fotokopisi
 • Veli-Vasi izin belgesi.docx
 • 3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
 • Sadece Voleybol Branşı İçin Öğrenci Belgesi
 • Kulüp ilişiğini gösteren belge (Kaşe/Mühürlü olacak)
 • Geçici koruma kimlik belgesi ve mavi karta sahip olanlar Federasyon (Basketbol Hariç) iznine tabi değildir.
 • Kulüp ilgili federasyonun belirlemiş olduğu toplam yabancı sporcu sayısına dikkat etmelidir.

YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULARIN TESCİL VE LİSANS İŞLEMLERİ

 

FERDİ – YABANCI SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

YABANCI SPORCU VİZE(LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

 KULÜP İŞLEMLERİ 

 

SPOR KULÜPLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

Spor kulüpleri 2022 yılı beyannamesini e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden 31.03.2023 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

 

 • Kulübe üye alan spor kulüpleri:

  Spor kulüpleri yeni üye alımlarını, kulüp başkanlarının e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden, Kulüp İşlemleri - Yetkilisi Olduğum Kulüpler adımlarını takip ederek yeni üyelerini sisteme girişini yapabilir. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Spor kulübü merkez adresini değiştirmek isteyen spor kulüpleri: Yönetim Kurulu Başkanı e-Devlet'inden spor bilgi sisteminden yetkili olduğum kulüpler kısmından değişiklik yapabilirler.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İl Müdürlüğümüzde dönüşüm işlemini gerçekleştirmiş olup spor kulübü statüsüne geçen spor kulüpleri dönemi geldiğinde gerçekleştirecekleri genel kurullarını; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Futbol kulüpleri sezon içinde isim değişikliği yapamazlar. Sezon bittikten sonra gerekli evrakları hazırlayarak isim değişikliği başvurusunda bulunabilirler. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

   1. Spor kulübü kuruluş dilekçesi

   2. Spor kulübü tüzük örneği – 7 kişi tarafından her sayfa imzalanacak (2 adet)-  Tüzüğe eklenen logo renkli olacak.

   3. Spor kulübü kuruluş bildirimi

   4. Spor kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname – 1 kişi yeterli

   5. Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden kulüp merkezinin adresi ile ilgili numarataj servisinden UAVT kodu belgesi)

   6. Logo örneği – A4 Basılı- 1 adet - Renkli

   7-Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınacak)

   8-Spor Ceza Bilgi Formu (e-Devlet üzerinden alınacak)

   Kulüp türlerine göre istenilen evraklara ek olarak müessese altında kurulan kulüplerden (belediye, okul, üniversite, vakıf vb.) ilgili kurumun bünyesinde kurulacağına dair mühürlü, ıslak imzalı yazı gerekmektedir.

   Kulüp türlerine göre ihtisas kulüp tescillerinde , faaliyette bulunulacak branşlarda bütün yaş kategorilerinde liglere katılacağına dair taahhütname alınacaktır.

   •  Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüpleri, kısa adlarını tüzük Madde 1'de yazmaları gerekmektedir.

   ÖRNEKLER:

   1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx

   2. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

   3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.docx

   4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

    

   DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

   Karar Defterinde

   • Yönetim Kurulu kararıyla olağan ya da olağan üstü genel kurul kararı alınacak. 
   • 7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınacak.
     

   1. Dilekçe

   2. Spor kulübü tüzük örneği – (En az 5 kişi mevcut yönetimden her sayfayı imzalayacak 2 adet – Tüzüğün son sayfasına logo eklenmiş olacak.)

   3. Olağan Üstü Genel kurul divan tutanağı

   4. Spor kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname – 1 kişi yeterli

   5. Logo örneği – A4 Basılı – 1 adet - Renkli

   6. Adres beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden kulüp merkezinin adresi ile ilgili numarataj servisinden UAVT kodu belgesi)

   7. Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi

   8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

   9. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri Formu (Karar defterinde karar alınacak - Kararın fotokopisi olacak)

   10. Genel kurul dönemini değiştiren spor kulüpleri mutlaka divan tutanaklarına madde olarak değişikliği eklemeleri gerekmektedir.

   • Ayrıca kulüp isim değişikliği yapmak isteyenler karar defterinde de isim değişikliği kararı almaları gerekmekte ve divan tutanağına yazdırmaları gerekmektedir.
   • Kulüp isim değişikliği yapanlar bu evraklara ek olarak eski tüzüklerinin ilk ve son sayfasından bir kopya getirmeleri gerekmektedir.
   • Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapmayacak spor kulüpleri yaptıkları olağanüstü genel kurullarında seçim yapmak zorunda değillerdir. Sadece tüzük değişikliği kararı alarak olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirebilirler.
   • Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüplerinin kısa adlarını tüzükte Madde 1'de yazmaları gerekmektedir.

   ÖRNEKLER:

   1. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

   2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi.docx

   3. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

   4. Dilekçe Örneği.docx

   5. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri.docx


   SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

    1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket).docx

   2. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.docx

   3. Esas Sözleşme

   4. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacak)

   5. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

   6. Yönetim Kurulu Kararı 

   7. Spor Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacak)

   8. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

   9. Logo (Amblem)

   10. Pay Defterinin Fotokopisi

   11. Ticari Sicil Tasdiknamesi

   12. İmza Sirküleri

    

    

   BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

   Branş İlavesi Dilekçesi.docx

   Tescil Taahhütnamesi.doc

   Yönetim Kurulu Karar Defterinde Alınacak Kararın Fotokopisi

   Antrenör Belgesi (En Az 2. Kademe)

   Antrenör Sözleşmesi.doc

   Kulüp Bilgi Formu.xls 

   Çalışmaların Yapılacağı Yer ile Alakalı Tesis Yazısı

    

   SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

   1- Karar Defteri

   2- İşletme Defteri

   3- Üye Kayıt Defteri

   4- Borç Alacak Defteri

   5- Demirbaş Defteri

   6- Evrak Kayıt Defteri

    

   SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER 

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

    

   NAKDİ YARDIM İÇİN GEREKLİ BELGELER

   NAKDİ YARDIM BİLGİ NOTU.pdf

   DİLEKÇE.pdf

   IBAN-DİLEKÇE.pdf

   NAKDİ YARDIM DEĞERLENDİRME FORMU.pdf

   TAAHHÜTNAME.pdf

   VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI (22A'YA GÖRE ALINACAK)


   SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

   Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

   SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

   Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

   Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)