Kulüp ve Lisans İşlemleri

•İl dışından transfer olacak sporcuların mevcut ilinden ‘’muvafakatname ve taahütname’’ onaylatması gerekmektedir.
•Serbest kalma koşulları oluşan sporcuların ‘’İlişiksiz Belgesi’’ alabilmeleri için İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. (dilekçe örneği)
•Lisans (Tescil – Vize) işlemleri İlçe Müdürlüklerimizden gerçekleştirilmektedir.
•Yabancı sporcu Lisans (Tescil – Vize) işlemleri İl Müdürlüğümüzden gerçekleştirilmektedir.

 

LİSANS İŞLEMLERİ

Önemli Duyuru: 

Bilindiği üzere, sporcu lisans işlemleri içerisinde gerçekleşen "Sporcu Transfer İşlemleri" sadece İl Müdürlüğümüzden gerçekleştirilmektedir.

Vatandaşların gerçekleştirdiği işlemlerde kolaylık sağlanması açısından, Avrupa Yakasında Bağcılar-Sarıyer, Anadolu Yakasında Maltepe-Çekmeköy İlçe Müdürlüklerinden "Sporcu Transfer İşlemlerinin" gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.

Tüm spor camiasına duyurulur.

 24.11.2022 SORULU SPOR KULÜPLERİ SPOR A.Ş. TESCİL YÖNETMELİĞİ SUNUM KASIM 2022.pdf

YENİ ÇIKACAK KULÜP LİSANSI İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

YENİ ÇIKACAK FERDİ LİSANS İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

VİZE (LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

TRANSFER İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

SERBEST KALMA KOŞULLARI TAŞIYAN SPORCULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

KULÜP - YABANCI SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Dilekçe.pdf– Kulüp Verecek
 • Transfer Sözleşmesi.docx (Kulüp Kaşesi Olacak)
 • Sağlık Raporu (Spor Yapmasında sakınca yoktur yazacak)
 • En Az 1 Yıllık Oturma İzni veya Çalışma İzni
 • Pasaport Fotokopisi
 • Veli-Vasi izin belgesi.docx
 • 3 Adet Güncel Vesikalık Fotoğraf
 • Kulüp ilişiğini gösteren belge (Kaşe/Mühürlü olacak)
 • Geçici koruma kimlik belgesi ve mavi karta sahip olanlar Federasyon (Basketbol Hariç) iznine tabi değildir.
 • Kulüp ilgili federasyonun belirlemiş olduğu toplam yabancı sporcu sayısına dikkat etmelidir.

YABANCI UYRUKLU BASKETBOLCULARIN TESCİL VE LİSANS İŞLEMLERİ

 

FERDİ – YABANCI SPORCU LİSANSI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

YABANCI SPORCU VİZE(LİSANS YENİLEME) İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER:

 

KULÜP İŞLEMLERİ 

 

 

SPOR KULÜPLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

Spor kulüpleri 2022 yılı beyannamesini E-devlet Spor bilgi sistemi üzerinden 31.03.2023 tarihine kadar vermeleri gerekmektedir.

 

 

 • Kulübe üye alan spor kulüpleri:
  Üyelik Bildirim Formu.doc
  Kararın fotokopisi ile birlikte İl Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 • Kulüpten üye çıkartan spor kulüpleri:
  Çıkarılan Üyeler Formu.doc
 • Üye istifa ettiyse  : çıkarılan üye formu - kararın fotokopisi - istifa dilekçesinin örneği

 • Üye vefat ettiyse : üyelikten cıkarılma formu 

 • Üye yönetim kurulu kararıyla çıkarıldıysa : çıkarılan üyeler formu - kararın fotokopisi - çıkarılma kararından sonraki ilk olağan üstü yada olağan genel kurulda divan tutanağında çıkarılan üyeler yer almak zorundadır.

 • Kulüpler çıkarılma nedeni hangisiyse ona göre evrakları düzenleyip İl Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 • Spor Kulübü merkez adresini değiştirmek isteyen spor kulüpleri: Yönetim Kurulu Başkanı E-Devlet'inden spor bilgi sisteminden yetkili olduğum kulüpler kısmından değişiklik yapabilirler.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İl Müdürlüğümüzde dönüşüm işlemini gerçekleştirmiş olup spor kulübü statüsüne geçen spor kulüpleri dönemi geldiğinde gerçekleştirecekleri genel kurullarını; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • Futbol kulüpleri sezon içinde isim değişikliği yapamazlar. Sezon bittikten sonra gerekli evrakları hazırlayarak isim değişikliği başvurusunda bulunabilirler. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   YENİ KULÜP KURMA İŞLEMLERİ

   1. Spor kulübü kuruluş dilekçesi

   2. Spor kulübü tüzük örneği – 7 kişi her sayfayı imzalanacak (2 adet)- tüzüğü eklenen logo renkli olacak

   3. Spor kulübü kuruluş bildirimi

   4. Spor kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname – 1 kişi yeterli

   5. Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden kulüp merkezinin adresi ile ilgili numarataj servisinden UAVT kodu belgesi)

   6. Logo örneği – A4 Basılı- 2 adet - Renkli

   7-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacak)

   8-Spor Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacak)

   Kulüp türlerine göre istenilen evraklara ek olarak müessese altında kurulan kulüplerden (belediye, okul, üniversite, vakıf vb.) ilgili kurumun bünyesinde kurulacağına dair mühürlü, ıslak imzalı yazı gerekmektedir.

   Kulüp türlerine göre ihtisas kulüp tescillerinde , faaliyette bulunulacak branşlarda bütün yaş kategorilerinde liglere katılacağına dair taahhütname alınacaktır.

   •  Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüplerinin kısa adlarını tüzükte Madde 1'de yazmaları gerekmektedir.

   ÖRNEKLER:

   1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx

   2. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

   3. Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.docx

   4. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

    

   DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

   Karar Defterinde

   • Yönetim Kurulu kararıyla olağan yada olağan üstü genel kurul kararı alınacak.
   • 7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınacak.

   1. Dilekçe

   2. Spor kulübü tüzük örneği – En az 5 kişi mevcut yönetimden her sayfayı imzalayacak 2 adet – Tüzüğün son sayfasına logo eklenmiş olacak.

   3. Olağan Üstü Genel kurul divan tutanağı

   4. Spor kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname – 1 kişi yeterli

   5. Logo örneği – A4 Basılı – 2 adet - Renkli

   6. Adres beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden kulüp merkezinin adresi ile ilgili numarataj servisinden UAVT kodu belgesi)

   7. Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi

   8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

   9. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri Formu (Karar defterinde karar alınacak - Kararın fotokopisi olacak)

   10. Olağanüstü genel kurulda yönetim yada denetim kurulunda değişikliğe giden kulüpler yeni yöneticilerin adli sicil kaydı ve spor ceza bilgi formu (E- Devlet'ten alınacak)

   11. Genel kurul dönemini değiştiren Spor kulüpleri mutlaka divan tutanaklarına madde olarak değişikliği eklemeleri gerekmektedir.

   • Ayrıca kulüp isim değişikliği yapmak isteyenler karar defterinde de isim değişikliği kararı almaları gerekmekte ve divan tutanağına yazdırmaları gerekmektedir.
   •  Kulüp isim değişikliği yapanlar bu evraklara ek olarak eski tüzüklerinin ilk ve son sayfasından bir kopya getirmeleri gerekmektedir.
   • Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapmayacak spor kulüpleri yaptıkları olağanüstü genel kurullarında seçim yapmak zorunda değillerdir. Sadece tüzük değişikliği kararı alarak olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirebilirler.
   • Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüplerinin kısa adlarını tüzükte Madde 1'de yazmaları gerekmektedir.

   ÖRNEKLER:

   1. Spor Kulübü Tüzüğü Örneği.docx

   2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi.docx

   3. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

   4. Dilekçe Örneği.docx

   5. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri.docx


   SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

   1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket).docx

   2. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.docx

   3. Esas Sözleşme

   4. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacak)

   5. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

   6. Spor Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacak)

   7. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

   8. Logo (Amblem)

   9. Pay Defterinin Fotokopisi

   10. Ticari Sicil Tasdiknamesi

   11. İmza Sirküleri

    

   BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

   Branş İlavesi Dilekçesi.docx

   Tescil Taahhütnamesi.doc

   Yönetim Kurulu Karar Defterinde Alınacak Kararın Fotokopisi

   Antrenör Belgesi (En Az 2. Kademe)

   Antrenör Sözleşmesi.doc

   Kulüp Bilgi Formu.xls

   Çalışmaların Yapılacağı Yer ile Alakalı Tesis Yazısı

    

   SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

   1- Karar Defteri

   2- İşletme Defteri

   3- Üye Kayıt Defteri

   4- Borç Alacak Defteri

   5- Demirbaş Defteri

   6- Evrak Kayıt Defteri

    

   SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER 

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

    

   SPOR KULÜPLERİ NAKDİ YARDIM İŞLEMLERİ

   NAKDİ YARDIM DİLEKÇE.docx


   SPOR KULÜPLERİ MEVZUATI

   7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf 

   Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

   SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

   Spor Kulüpleri Tarafından Tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik

   Kulüplere Yardım (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği)