Bakanlığımızın en önem verdiği konulardan birisi olan gönüllülük çalışmaları, gençlerin toplumsal ve kişisel gelişimleri de göz önüne alınarak sürdürülüyor. 2019 yılının ‘Gönüllülük Yılı’ ilan edilmesiyle birlikte, gönüllülüğün ön plana çıkarılması, daha aktif hale getirilmesi ve değerli kılınması için başlayan çalışmalar, hızını kaybetmeden günümüze kadar devam etmiş ve kurulan gönüllülük organizasyonları ile koruma altına alınmıştır.

 

Oluşturulan gönüllülük standartları ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, gençliğin sosyal ve akademik anlamda güçlendirilmesi, afet ve acil durumların yönetimi gibi sosyal kültürel ve ekonomik konularda gençlerimiz teşvik edilmiş, ortaya konulan projelerle gönüllülük programlarına katılımları sağlanmıştır.

 

Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olan ülkemiz bu sayısal gücü gönüllülük gücü ile bir araya getirerek milli birlik ve beraberlik anlayışından kopmadan üretmeye ve gelişmeye devam edecektir.

 

İl Müdürlüğümüz bünyesinde gençlerimiz yıl boyunca olduğu gibi gönüllülük gününde de gönüllülük faaliyetleriyle buluştu. İstanbul’un tüm ilçelerinde sevgi evleri ve huzur evleri ziyareti, doğa farkındalığı için çevre temizliği gibi birçok gönüllülük faaliyetine katılan gençlerimiz günün anlam ve önemini daha derinden duyumsadı.