Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları 17-22 Kasım 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri’ne şahsen yapılacaktır

- Sadece ekte belirtilen branşlara başvuru alınacaktır.

- Yıl içerisinde yapılan başvurular geçerliliğini korumaktadır. Tekrar başvuru yapılmasına gerek yoktur.

- Başvuru formunda istenilen belgelerin;

- EYS Başvuru formunun eksiksiz doldurulması,

- Fotoğrafın (jpeg) formatında hazırlanması

- Diğer istenilen belgelerin ayrı ayrı (pdf) formatında isimlendirilerek taşınabilir bellek ile getirilmesi ve asıllarının da elden teslim edilmesi gerekmektedir.

- Başvuruların 17-22 Kasım 2022 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE şahsen yapılması gerekmektedir.

 

SPOR BRANŞI ADAYLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 

 • SGK hizmet dökümü
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Adli sicil belgesi
 • Antrenör Belgesi (En Az 2. Kademe Antrenörlük Belgesi ya da Yeterli Sayıda Antrenöre Ulaşılamaması Durumunda Spor Bilimleri Alanından Mezun Olup Transkriptinde İlgili Spor Dalında En Az Bir Dönem Uygulama Eğitimi Aldığını Belgelendiren Adaylar Arasından Alım Yapılabilecektir.)
 • AlanMezuniyet Belgesi,
 • İkametgah Adres Belgesi,
 • Ziraat Bankası İban Numarası,
 • Sağlık Raporu
 • Çalışan Adaylar İçin;
 • Kamu Kurumlarında Çalışan Adaylar İçin Kurumlarından alacakları izin belgesi
 • MEB de öğretmenlik Üniversitede öğretim üyeliği yapan adaylar için Ek Ders Saati ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini göterir belge
 • Özel Sektörde Çalışan Adaylar İçin Kurumlarından alacakları muvafakat belgesi
 •  

  AKRAN REHBERLİĞİ ADAYLARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  -           SGK hizmet dökümü

  -           1 adet vesikalık fotoğraf

  -           Adli sicil belgesi

  -           Psikoloji - Sosyal Hizmet - PDR Mezunları           

  -           Alan  Mezuniyet Belgesi,

  -           İkametgah Adres Belgesi,

  -           Ziraat Bankası İban Numarası,

  -           Sağlık Raporu

 • Çalışan Adaylar İçin;
 • Kamu Kurumlarında Çalışan Adaylar İçin Kurumlarından alacakları izin belgesi
 • MEB de öğretmenlik Üniversitede öğretim üyeliği yapan adaylar için Ek Ders Saati ve tabi oldukları mevzuat çerçevesinde almaları mümkün olan azami ek ders saatini göterir belge
 • Özel Sektörde Çalışan Adaylar İçin Kurumlarından alacakları muvafakat belgesi

BAŞVURU FORMU.xlsx

Branşlar.xlsx