NAKDİ YARDIM HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

02.05.2023

          Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2023 Mali Yılı Bütçesinde Spor Kulüplerine yardım için ödenek ayrılmıştır.

          İstanbul genelinde, Bakanlık tarafından spor kulüplerinin milli sporcu, sporcu sayısı, branş sayısı, başarı durumu vb. özellikleriyle belirlenen 1.846 Spor Kulübü bu yardımdan faydalandırılacaktır.

             Aşağıdaki hususların dikkatli okunup uygulanması gerekmektedir.

Nakdi yardım sadece ilgili kulübün ismine olan Banka Hesabına yapılacaktır.

(Kişi, şahıs ya da başka kurum kuruluş  adına nakdi yardım ödemesi yapılamayacaktır.)

 

I. Nakdi Yardımın Kullanılabileceği Harcamalar

            1) Spor Tesisi yapımı,

            2) Spor Tesisi Bakım ve Onarımı,

            3) Spor Malzeme İhtiyaçları,

            4) Amatör Spor Faaliyet Giderleri,

 

II. Kulüplerin Yardım Öncesi Vermesi Gereken Belgeler

 

III. Ödeme Gerçekleştikten Sonra (nakdi yardım kulüp hesabına geçtikten sonra) yapılacak işlemler)

  1. Kulüp, kendisine yapılan yardımdan yaptığı her harcama için, harcama yapılan tarihten itibaren en geç -15- gün içinde, harcama belgesini İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine ibraz etmek zorundadır.
  2. Yapılacak olan Kulüp İdari ve Mali denetimlerinde yukarıdaki hususlar kontrol edilecektir.