“SOSYAL SORUMLULUK TÜRK MİLLETİ’NİN GENLERİNDE VAR”

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasındaki "Gönüllülük İşbirliği Protokolü" imza törenine katılan Bakan Osman Aşkın Bak, “Türkiye çapında üniversite gençlerimizin gönüllülük hareketine katılmasını sağlayacak adımları atmayı planlıyoruz" dedi.

27 ARALIK 2017 / GSB
HABERİNFOTOĞRAFLARI


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında "Gönüllülük İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlık Merkez Bina’da protokol imza törenine Bakan Osman Aşkın Bak ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile bakanlık bürokratları ve üniversite temsilcileri katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütülen Damla Projesi'nin daha kapsamlı bir şekilde sahaya yansıtılması için düzenlenen "Gönüllülük İşbirliği Protokolü" imza töreninde konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türk milleti olarak sosyal sorumluluk bizim genlerimizde var. Düşeni kaldıran, mazluma elini uzatan ve toplumun dokusunda başta akraba ilişkisi ve komşu ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi çerçevesinde gönüllü çalışmalara çok büyük destek veren bir toplumuz” dedi. 

Üniversite gençliğinin toplumdan kopuk olamayacağına işaret eden Bakan Osman Aşkın Bak, “Değerlerine sahip çıkan gençlerimizi arzuluyoruz. Üniversite gençliğinin toplumla birlikte var olduğunu, toplumun değerleriyle iç içe olduğunu ifade etmek istiyoruz. İstanbul'da yaklaşık 910 bin üniversite öğrencisi var. Türkiye genelinde Kredi Yurtlar Kurumu’nda 630 bin öğrenci kalıyor. İlk pilot çalışmayla birlikte Türkiye çapında üniversite gençlerimizin gönüllülük hareketine katılmasını sağlayacak adımları atmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın bak, kendisine ve topluma yabancılaşan bir gençliğin ülkenin geleceği için başarılı adımlar atmasının mümkün olmayacağına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Biz gençlerimizin toplumun katmanlarıyla, parçalarıyla, sorunlarıyla birlikte adımlar atabilen, gönüllülük çerçevesinde o duyguları özümsemiş, şefkat ve merhamet duygusu olan, insanlara kucak açmasını, paylaşmasını bilen gençler olarak yetişmesini arzu ediyoruz. Üniversite gençliği içinde bunun çok daha programlı bir şekilde yürütülmesi için İstanbul Üniversitesi ile birlikte ilk adımı atmayı planladık. Burada topluma gençliğin enerjisi, dinamiği verilecek. Proje kapsamında gençlerimiz bir yaşlıyı ziyaret edecek, onu alıp gezdirecek, onunla sohbet edecek, kitap okuyacak. Tıp fakültesinde okuyan bir gencimiz, bir hastanın durumu ile alakalı aileye bilgi verecek, ailenin o konudaki sorunlarını belli yerlere taşıyacak. Spor akademisinde okuyan bir gencimiz, mahalledeki gençlerle futbol, basketbol, voleybol oynayacak. Dolayısıyla gençlerimizin geleceğe dair planları içerisinde toplumun değerlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını özümsemiş, sosyal sorumluluk bilincinde olan, vatanını, milletini seven, manevi değerlerine sahip bir gençlik olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak bir yapıyı üniversitemizde bilimsel çerçevede oluşturuyoruz. Türk gençlerinin genlerinde sosyal sorumluluk var, ahlaki değerler var, paylaşmak var, ses olmak var. Bu noktada gençlerimizin çok daha duyarlı olarak yetişmesi için bu çalışmayı bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde üniversitelerimiz ile birlikte büyütmeyi hedefliyoruz ve ilk adım olarak bugün bu protokolü imzalıyoruz."

Protokol ne öngörüyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında imzalanan “Gönüllülük İşbirliği Protokolü”, üniversitedeki gençlerin bilimsel ve mesleki gelişimlerine ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesiyle toplumsal sorumluluklarının farkında olan birer birey olarak yetişmesine katkı sağlanması ile toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaç duyduğu sosyal ve toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesine destek olunmasında ve gönüllülük faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasında işbirliği yapılmasını amaçlıyor.

Protokol ile ayrıca, üniversitedeki gençlerin eğitimle edindikleri bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile boş zamanlarını, maddi ve manevi potansiyellerini sistemli bir şekilde sosyal sorunların çözümüne yöneltme hedefleniyor.
Protokol ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi arasında gerçekleştirilecek işbirliği, Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Damla Projesi” ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Gönüllü Ol İstanbul Portalı” ve “Gönüllülük Akademisi” bağlamında gerçekleştirilecek.

Damla Projesi

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılından beri yürütülen “Damla Projesi”, Ulusal Gençlik ve Spor Politika Belgesi’nin eğitim ve hayat boyu öğrenme, aile, dezavantajlı gençler ve sosyal içerme, sağlık ve çevre, kültür ve sanat, uluslararası alanda gençlik, serbest zamanların değerlendirilmesi, gönüllülük ve hareketlilik ile ilgili temel politika alanlarındaki hedefleri gerçekleştirmek üzere üniversitelerimizde öğrenim gören Türk ve uluslararası gençlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen bir gönüllülük projesidir.

Damla Projesi ile gençlerin maddî karşılık beklemeden, başka bir çıkar beklentisi içinde olmadan, ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak veya genel  olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için, yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak, bir toplumsal girişime destek olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında, üniversitelerimizde öğrenim gören gönüllü gençlerimiz bir araya gelerek huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşlılarımızı ziyaret etmekte, anaokulundaki, ilk ve ortaokullardaki çocuklarla oyunlar oynamakta ve çeşitli aktivitelerle onlara rol model olmaktadır. Gençlerimiz ayrıca, mezarlıkları ziyaret edip çevre temizliği ve fidan dikimi yaparak farkındalık oluşturmakta ve dezavantajlı aileleri ziyaret ederek gönül almaktadırlar.