ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI VATANDAŞ ANKETİ
13.02.2018

On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) hazırlıkları kapsamında Başbakanlık genelgesi gereğince yerel paydaşların, kadınların , gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olmaları önem taşımaktadır.

On Birinci Kalkına Planının hazırlanma sürecinde güçlü ve yaygın bir toplumsal ve kurumsal sahipliliğin oluşturulması amacıyla yapılması kararlaştırılan çalışmalardan birisi de vatandaşlara yönelik anket çalışmasıdır.

 Anketin bulunacağı internet  bağlantısı (http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr) 1-28 Şubat 2018 tarihleri arasında aktif olacak ve bu süre zarfında vatandaşlarca ankete katılım sağlanabilecektir.