SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN VE HAK KAZANAMAYAN ADAYLARIN LİSTESİ

30.04.20194857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında 3243 adet işçi alımı için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ilana çıkılmıştır.

27 Şubat 2019 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminden asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar ile KPSS puan şartına tabi meslek kollarında Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen listelerde yer alan asıl adaylar 4-15 Mart 2019, yedek adaylar ise 11-19 Nisan 2019 tarihlerinde talep edilen belgelerini İl Müdürlüklerimizde bulunan sınav kurullarına teslim etmişlerdir.

Sınav Kurullarınca yapılan evrak incelemesi sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sözlü sınava girmeye hak kazanamayan adayların listesi ve sözlü sınav tarihleri ek'te bulunmaktadır. 


SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE YERİ HAKKINDA.pdfSÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ.pdf


SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAMAYAN ADAYLARIN LİSTESİ.pdf