İHALE İPTALİ HAKKINDA (ATAKÖY AÇIK YÜZME HAVUZU BİNASININ HURDA KARŞILIĞI YIKIM YAPILMASI İŞİ)
16.04.2018İl Müdürlüğümüze ait Bakırköy İlçesi Ataköy Açık Yüzme Havuzu Binasının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi gereğince hurda karşılığı yıkımının yapılması işi ihalesi Teknik Şartnamenin Özel Hükümler başlığının ilgili (6-7-8-9 ve 10. Maddeleri) maddelerinde belirtilen tesisteki demirbaşların idareye teslim edilmesinde idarenin göstereceği yerin belirsiz olması nedeni ile bu durumun isteklilerin fiyat teklifi oluşturmasına engel teşkil ettiğinden ihale rekabet şartlarının oluşmasına mani olduğundan 16.04.2018 tarihli Komisyon Kararı ile İl Müdürlüğümüzce iptal edilmiştir.